Đóng

Tin tức tuyển dụng

11/11/2015 Tuyển dụng

Luôn coi nhân lực là giá trị cốt lõi cho sự phát triển bền vững, Tiến Thành tạo ra những cơ hội làm việc hấp dẫn nhằm thu hút những ứng viên có năng lực và nỗ lực trong công việc.

Nếu bạn là người tự tin và sẵng sàng với mọi thử thách, hãy gia nhập Tiến Thành. Bạn sẽ có cơ hội thể hiện năng lực trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, được hưởng những chế độ phúc lợi thỏa đáng đúng với năng lực đóng góp.

 

Tuyển dụng Liên quan