Đóng

Tuyển dụng

Tin tức tuyển dụng

Luôn coi nhân lực là giá trị cốt lõi cho sự phát triển bền vững, Tiến Thành tạo ra những cơ hội làm việc hấp…

11/11/2015

Mẫu hồ sơ ứng viên

Luôn coi nhân lực là giá trị cốt lõi cho sự phát triển bền vững, Tiến Thành tạo ra những cơ hội làm việc hấp…

11/11/2015

Liên hệ tuyển dụng

Sau khi nhận được hồ sơ của bạn, Tiến Thành sẽ tổ chức phỏng vấn ngay đối với những hồ sơ đạt yêu cầu (ưu…

11/11/2015