KINH DOANH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

Đây là lĩnh vực được định hướng là hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty trong tương lai. Hiện tại, Công ty đang…

02/12/2016