Đóng

Báo cáo tài chính

Năm Kỳ báo cáo Nội dung Tải về
2017 Quý IV  Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2017 và giải trình chênh lệch LNST pdf
2017 Quý IV  Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2017 và giải trình chệch lệch LNST pdf
2017 Quý III  Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế. pdf
2017  Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017. pdf
 2017  Quý II  Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm ngoái.  pdf
2017 Quý I  Báo cáo tài chính quý I/2017 pdf
2017 31/3/2017  Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán pdf pdf
2016 Quý IV  Báo cáo tài chính quý 4/2016 pdf
Quý I  Báo cáo tài chính quý I 2016 pdf
Quý III  Báo cáo tài chính quý 3 2016 pdf
2015  Báo cáo kiểm toán năm 2015 pdf
2016  Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 Tiến Thành pdf